مجموعه ها

فعالیت

مراحل چاپ کتاب

در این مرحله متن آماده شده توسط مولف به تایپیستی که در زمینه تایپ کتاب تخصص دارد داده می شود. و تایپیست هم با توجه به سایز کتاب، که معروفترین آنها عبا رتند از (جیبی، رقعی، وزیری ورحلی) می باشد صفحه آرایی می کند و چک پرینتی به مولف ارائه می گردد، تا چنانچه ایرادی هست مرتفع گردد (البته ممکن است با صلاحدید ناشر و مولف متن صفحه آرایی شده به ویراستار ارجاع داده شود تا از نظر فنی و ادبی اصلاح گردد)

در این مرحله ناشر شابک کتاب رااز خانه کتاب دریافت می نماید

در این مرحله ناشر فیپا ی کتاب را از سازمان اسناد و کتاب خانه ملی اخذ نموده، بعد از صدور فیپا مولف می تواند از طریق سایت (www.nlai.ir) با انتخاب گزینه جستجوی کتاب فیپای کتاب خود را رویت نماید

جزییات بیشتر

پس از صدور فیپای کتاب فایل نهایی کتاب به ارشاد جهت دریافت مجوز ارسال می شود

وب سایت ها

خدمات

مقالات

  • 09368944506
  • Info@c1cyan.com
  • http://c1cyan.com