• » » برگزاری همایش ها
  • برگزاری همایش ها

    طراحی. مدیریت و اجرای کلیه همایش ها، جشنواره ها، بزرگداشت ها و نمایشگاه ها.,..
    طراحی و اجرای فضا توسط اسپیس فریم، پاپ آپ، کانتر، انواع استند و پارتیشنو....