• » » برگزاری همایش ها و سمینار ها
  • برگزاری همایش ها و سمینار ها

    طراحی. مدیریت و اجرای کلیه همایش ها، جشنواره ها، بزرگداشت ها و نمایشگاه ها.